Pozor na nekalé praktiky aneb Ufon už zase podvádí

Podomní prodejci Ufona (rozumněj zástupci operátora U:fon) opět vyrazili do ulic s cílem přetáhnout k sobě zákazníky od konkurence. Na tom by nebylo nic tak špatného ani nového, pokud by se nepředstavovali stylem “Jsme z Telecomu”. Tím podvodně navozují dojem, že jsou z O2 a vůbec se po celou dobu se snaží, aby vypadali jako někdo úplně jiný…

Nejhorší na tom je, že vlastně ani nic nenabízejí. Oni prostě sdělí, že za pět dnů se váš tarif změní, budete platit méně a ještě dostanete zadarmo nový telefon, který si s sebou můžete kamkoliv vzít a vaše pevná linka bude stále s vámi. K tomu vám jen stačí podepsat jeden papír a je to. Jakmile si ale ten papír chcete přečíst, snaží se celou věc urychlit a začnou na vás tlačit. Pokud náhodou ten jejich “papír” podepíšete, tak končíte u O2 a pak už se jen zbývá modlit, aby jste si z Ufona vůbec někdy zavolali.

Sám Mobilkom a.s., provozovatel sítě U:fon, se k tomuto porušování zákonů nehodlá vyjádřit, což mě ani nepřekvapuje. Překvapuje mě ale ČTÚ, kterému to vrásky na čele zřejmě také nedělá, protože ani od něho jsem nedostal žádné vyjádření, a raději rozdává nesmyslné pokuty (viz Česká pošta a vyvolávací systém), aby si veřejnost myslela, že alespoň něco z jejich daní dělá.

Na toto nechutné a podvodné jednání upozornil server Mobilnaut.
Tak si dejte pozor alespoň vy sami a hlavně před těmito nekalými a vtěrnými praktikami varujte své rodiče a prarodiče.

Aktualizace – Vyjádření společnosti Telefónica O2
Telefónica O2 opětovně varuje zákazníky před nekalými praktikami podomních prodejců telekomunikačních služeb vydávajících se za zástupce společnosti O2. Opakuje se tak situace z minulého roku, kdy tito falešní prodejci využívají důvěřivosti zejména starších spoluobčanů a pod různými vymyšlenými záminkami je nutí rušit své stávající pevné linky a podepisovat dlouhodobé smlouvy. Nabádáme proto opakovaně zákazníky, aby byli ostražití, nechali si od všech podomních prodejců předložit identifikační průkaz a při jakýchkoli pochybnostech či podezření pro jistotu kontaktovali bezplatnou informační linku 800130027.

50 komentářů Pozor na nekalé praktiky aneb Ufon už zase podvádí

 • Karel

  Čtu a nevěřím svým očím. Ufona mám už dva roky. Využívám jak internet (jehož mobilní verze v rychlosti strčí do kapsy všechny tři operátory) i 2v1 tarif.
  Nadávky na Ufona zde jak koukám plynou hlavně z nevědomosti lidí a neochoty číst smlouvy. Je škoda, že člověk, který si pořizuje službu a nezjistí si, kde má Ufon signál a když najednou zjistí, že nemá 100% pokrytí chce odejít a myslí si, že prostě napíše dopis a tím to hasne, tak na diskuzích píše nesmyslně útočné komentáře. A přitom by stačilo si nejdřív zjisti a pak pořizovat.
  Osobně mám provolaných 200 hodin odchozích a 150 hodin příchozích hovorů, SMSky ani nespočítám.
  Za tyto čísla jsem nikdy neplatil více než 1000 korun poušálu, což za jeden telefon vychází na 500 KC a to v tom je i internet (jako doplněk k mému pevnému internetovému připojení). A to je pouze maximální částka, většinou platím mezi 700-800sty korun.
  Žádný z mobilních operátorů mi nemohl nabídnout tarif, který by se Ufonovi alespoň přiblížil (cenově).
  Mobilní služby využívám již velmi dlouho. To co na svém začátku mohl nabídnout Paegas (jeden telefon a minimální pokrytí), Eurotel (v nabídce dva telefony Alcatel a Motorola a lepší pokrytí ovšem pouze ve městech) a Oscar (pozdější začátek, BTSky od stávajících operátorů a žádné dotované telefony) je zhruba stejné co nyní nabízí Ufon.
  Je škoda, že toliko zlých jazyků si nedají dvě a dva dohromady a nejsou rádi, že vznikl další operátor. který se sice potýká s problémy jako každý začínající operátor, ale konečně srazil trochu ceny dolů (uvědomte si prosím, že kartel založený dalšími třemi operátory nám zajistil NEJVYŠŠÍ cenu volání v EVROPĚ!!!).

 • Majka

  Já mám stejnou skušenos.Poslala jsem telefony ze vším co ktomu patřilo a zrušila smlouvu že nemáme signál.Nejenom že mi nevrátili 1000 korun,ale ještě mi prodloužilí smlouvu.Tak že můžu volat tak jedině z okna.Protože nemám telefon.A nedávno mi přišlo že jím dlužím přez 7000 tisíc.Když tam volám tak budˇ že číslo negzistuje a kyž uš se tam dovolám tak mě přepojí,ale nic směma néjde vyřešit.Zbytečné provolané peníze.Asi by bylo nejlepší to dát do televize co je to za firma.Tak že bacha na Ufona.

 • Jarka

  Tok to máš ještě dobrý po mně chtí 9000.Uplynuly mi 2 roky pak jsem si vzala jejich fofr internet,ale protože mi vůbec neběhal tak jsem do 14 dnů na radu operátorky vrátila ve zkušební lhůtě i s doprovodnym dopisem,kde jim píšu že s jejich službou končím,dnes mihrozí exekutorem,že jim žádný dopis nedošel a já snimi nic neukončila,jsem z toho docela nešťastná,je to dost peněz za něco co vůbec nemám a hlavně vůbec nefunguje. jestli máte někdo nějaký nápad poraďte co s tím. Já bych to tý televize šla stebou.

 • Jarka

  Já si signál zjišťovala řekli mi že v pohodě a stejně to nefunguje.

 • Majka

  Myslím že by se na ty stížnosti měl podívat ředitel společnosti UFON a měl by si je přečíst.Přece není možné ,aby tak jednali ze zákazníkem.Asi bude nejlepší se zjednotit a podat na ně žalobu a přivolat opčanské judo.Nebo budou dál podvádět.Lidičky žádneho UFONA!!!!!!

 • Renata

  Já mám stejnou zkušenost. Vazala jsem si internet, nikdy neaktivovala a obdržela jsem faktury. Ty jsem nezaplatila a už nejméně 3 měsíce si dopisuji přes Český telekomunikační úřad s advokátkou firmy CP Inkaso s.r.o., neboť požadují zaplatiti faktury a samozřejmě náklady advokáta. CP Inkaso s.r.o. zastupuje firmu Mobilkom a.s.

 • jarda

  Mam ho taky.Myslim Ufona a jsem snim docela spokojen.Asi jsem nepoznal nic lepšího.

 • czjaromir

  Ahoj všichni vidím to tak že ufoni naráží na nesolidnost obchodníků (zlatokopů) tím se jich nechci zastávat. Sám vím že fungují na podobných frekvencích které původně používal a používá O2 sít NMT. Takže výsledek by měl být podobný.Signál jak kde záleží na pokrytí. Co se týká cen a jejich vymáhání jsou stejní jak většina velkých firem.

 • Sandra

  Pozor toto je lež!!! Je to podstrčená reklama firmy Ufon.

 • Mirek

  Mám Ufon jak”pevnou linku” tak internet. Vše na paušál, který ani celý nevyužiji. Jsem velice spokojený. Myslím, že chyba stěžovatelů je v tom, že si neuvážili, co chtějí. Je-li v místě bydliště pokrytí, není co řešit. Nejsem agent Ufonu, ani zaměstnanec, jen spokojený klient.

 • Daw

  Dobrý den všem,
  s Ufonem jsem si také užil své a nyní mi nezbývá, než kohokoliv před touto firmou varovat. Chovají se doslova jako podvodníci a zloději. Po komunikaci s českou obchodní inspekcí jsem obdržel následující email. Snad bude někomu k prospěchu.

  Český telekomunikační úřad obdržel dne 25. 01. 2011 prostřednictvím České obchodní inspekce Váš elektronický podnět k prošetření obchodních praktik společnosti MobilKom, a.s.

  Pro Vaši informaci uvádíme, že Český telekomunikační úřad je podle § 3 odst. 1) zákona č. 127/20005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zřízen jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy a jako takový je oprávněn se zabývat pouze věcmi stanovenými tímto zákonem. Naproti tomu provozovatelé telekomunikačních služeb jsou samostatné obchodní společnosti, které nejsou na správní úřady ani organizačně, ani finančně napojeny. Správní orgán přezkoumává postup operátorů z hlediska plnění povinností stanovených výše uvedeným zákonem.

  Správní orgán se může Vaším podáním zabývat pouze v rozsahu své pravomoci, tzn. v rozsahu stanoveném výše uvedeným zákonem.

  Český telekomunikační úřad podle §129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné, a účastníkem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě. Podání návrhu podléhá správnímu poplatku.

  Dále výše uvedený zákon o elektronických komunikacích řeší možnost uplatnění reklamací v § 64 odst. 7 až 9, kde je uvedeno, že účastník, popřípadě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, a to do dvou měsíců po obdržení vyúčtování nebo ode dne vadného poskytnutí služby u poskytovatele služby, jinak právo zanikne.

  Dále § 64 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích uvádí, že pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Podnikatel poskytující službu elektronických komunikací není povinen uhrazovat jejím uživatelům náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

  Podle ustanovení § 129 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, je účastník, popřípadě uživatel oprávněn, nevyhoví-li podnikatel poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací reklamaci podané podle § 64 odst. 7 až 9, podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podání podléhá správnímu poplatku.

  Z výše uvedeného vyplývá, že pokud nesouhlasíte s kvalitou služby a s vyúčtováním, můžete podat reklamaci u společnosti MobilKom, a.s., a v případě zamítnuté reklamace se obrátit na Český telekomunikační úřad.

  Reklamace kvality služby však nezakládá právo účastníka k předčasnému odstoupení od účastnické smlouvy. Samy smluvní podmínky společnosti obsahují výslovnou informaci, že poskytování služeb může být omezeno nebo přerušeno také v závislosti na pokrytí území České republiky signálem sítě poskytovatele nebo v případě zhoršení kvality signálu v důsledku nepříznivých fyzikálních vlivů.

  Smlouva je závazný právní akt. Uzavřením smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky, došlo k určení právního vztahu mezi Vámi a společností MobilKom, a.s., a to stanovením práv a povinností obou smluvních stran. Je věcí poskytovatele jaké podmínky poskytování služby stanoví, stejně jako je věcí zákazníka, zda za stanovených podmínek smluvní vztah uzavře.

  V případě, že budete požadovat, aby správní orgán zahájil správní řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, je nutné Vaše podání doplnit do 7 kalendářních dnů podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzn., že z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje (navrhovatel uvede co žádá nebo čeho se domáhá a o čem má být rozhodnuto, případně doplní kopií vyřízené reklamace). Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Podání je možno učinit písemně anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání podléhá správnímu poplatku.

  S pozdravem

  Věra Hrdličková

  odborný referent

  ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

  Sokolovská 219, Praha 9

  Poštovní přihrádka 02

  225 02 Praha 025

  e-mail: hrdlickovav@ctu.cz

  web: http://www.ctu.cz

 • Daw

  O to nejde.. pokrytí oni inzerují perfektní.. to až když si člověk služby objedná, tak teprve si může vyzkoušet, že ve skutečnosti nemá téměř žádný signál (Pozor – v místě, kde Ufon inzeruje perfektní pokrytí i bez přídavné antény, jsem dokonce i s přídavnou anténou neměl téměř žádný signál).
  A když tohle zjistíte, tak si můžete také vyzkoušet, jak s vámi bude Ufon jednat. Budou vám slibovat hory doly, budou vše protahovat, budou se vymlouvat – stručně řečeno: budou krást váš čas i vaše peníze.
  Naštěstí jsem jim poslal výpověď do 14 dnů, takže jim nezbývalo, než službu zrušit. V každém případě tvrdili, že moji výpověď neobdrželi a opět to hráli do autu svým protahováním a klamáním. Já jsem ale dopis poslal doporučeně a uschoval jsem si ústřižek. Na základě toho mi nakonec službu zrušili. Pozor – výpověď jsem odeslal 4. dne v měsíci a oni mi zrušili smlouvu až k 25. dni v měsíci a vymáhali na mě zaplacení celého období. Až po mnoha dalších telefonátech a komunikaci s českou obchodní inspekcí se rozhodli, že mi platbu odpustí. Kdo mi ale zaplatí veškerý čas a protelefonovaný kredit?
  Ufon byl obrovský omyl. Nejde ani tak o to, že jim služba nefungovala, ale především!!! o to, jak s člověkem jednají. Jak ho klamou a snaží se všemožně manipulovat se skutečností tak, aby vás v důsledku co nejvíc okradli.

  Dávejte si velký pozor!!! Jednání s Ufonem si zaznamenávejte, archivujte, dopisy posílejte doporučeně a vždy si uschovejte kontrolní kupon.

 • Daw

  Podle vaší (neznáme se, tak jakožto slušný člověk automaticky používám vykání) reakce bych usoudil, že osoba s vaším stylem komunikace by mohla u Ufona udělat velkou kariéru. Pravděpodobně byste to dotáhl i na ředitele zákaznického centra 🙂

 • Neni Nutno

  Vazeny pane, take predem podotykam, ze nemam s Ufonem temer nic spolecneho. Podobny problem jako ted popisujete Vy jsem mel i u jinych poskytovatelu mobilnich internetu. A plne svami souhlasim pokud jde o to ponechavat si veskere doklady o komunikaci s firmou nejlepe ve vicero kopiich. PS s Ufonem mam spolecneho jen to, ze pres jineho dodavatele pouzivam jejich sit a musim rict ze jejich CDMA je v lokaci kde ji pouzivam i mimo ni vetsinou dobre dostupna a rychla (cestuji po cele CR). Jak je to se smlouvami u nich to uz nevim.

 • Neni Nutno

  tedy nejlepsi na tom celem clanku je varovani “farmy na penize pro niz jsou zakaznici ovce” o2 … na ne vbychom si meli davat pozor zitra asi pujdu nahlasit jejich praktiky an ČOI popr Český Telekomunikační Úřad.

 • JAN POUSTKA

  To co tu píšete je lež Ufon stale jede a jsem s ním nadmíru spokojen ,mám i internet a stačí to .Ano stahovat filmy s ním nejde ale jinak mi stačí.A vyučtováni mají nejlepší ze všech O2 A T-MOBILE se mohou stydět za své vyučtování,platíte ani nevíte co hanba s oběma jsem skončil zloděje a podvodníky podporovat nebudu.S vyučtováním a detailním výpisem UFONA jsem velice spokojen.Jsem uneě už dva roky a pohoda.

 • Mai

  Nechci obhajovat “obchodnické triky” Ufona, ale narozdíl od O2 jsme s ním byli mnohem spokojenější – jak ohledně nabízených služeb, tak i s konečnou cenou za volání.

 • Martin

  Jsem u ufona 3 a 1/2 roku, od února 2010 jsem nezaměstnaný, podpora mi skončila v červenci a na dávky nárok nemám. S přestávkami platím za internet který vůbec nepoužívám (3 roky jsem používal denně, teď je od 07/11 offline), první přístroj bez problémů i signál, v době předraženého vytáčeného připojení od telekomu to bylo za ty peníze paráda, protáhl jsem dialupem za jeden měsíc 14GB (linka 160 kbps), za 216 Kč/měsíc, 500 Kč za telefon s kterým se dá i volat, klasické sluchátko a tlačítková klávesnice na tři tužkové baterie, takže i mobilní na cca 5 h provozu.
  Po vypršení 24 měsíců mi volá chlapík z ufona, že mají nový rychlý fofr internet, jako dobrý zákazník mi nabídl slevu z 390 Kč na 290 Kč za fofr internet, plus nový CDMA zařízení za 500 Kč, podepsal jsem tedy vyšší rychlost opět na 2 roky. Po skončení příjmů 07/10 jsem se ptal přímo v Praze na možnost přerušení poskytování služeb, asi na tři měsíce. S tím že se mi o tuto dobu prodlouží závazek. Nic takového nejde. Po třech nezaplacených měsících mi přišlo pár výzev od b4inkaso, to jsem uhradil.
  Od této doby nabízím i HW i smlouvu na různých bazarech a forech, zájem není. Další tři měsíce se postup opakoval. Přivýdělek jsem nesehnal a na zaplacení nemám.
  Teď mi přišel poslední (10.10.2011) dopis s pokutou 2000 Kč za vypovězení smlouvy z jejich strany z důvodu 3 měsíců neplacení za nevyužívané služby + doplatek do dubna 2012. Nebo si objednám ufon internet na 24 měsíců (mimochodem na eshopu mají všechny smlouvy na 12 měsíců) za plnou cenu 390 Kč a zapomenou na pokutu a doplacení závazku. To jsou praktiky ďábla. Asi v ufonu zapomněly, že kdo ďábelsky smýšlí, ten ďábelsky končí.
  Nestojí mi ani za to, abych šel do kostela, pomodlit se aby ten jejich barák napálil meteorit a ukončil jejich trápení – strádání, které je nutí k takto zoufalým krokům okrádáním mne a Vás, občanů České republiky.
  Tuší někdo kdo je dnes majitelem ? Přijde mi, že když měly český kapitál byli mnohem lidštější, teď je to obrat o 360°.

 • Martin

  Jsem u ufona 3 a 1/2 roku, od února 2010 jsem nezaměstnaný, podpora mi skončila v červenci a na dávky nárok nemám. S přestávkami platím za internet který vůbec nepoužívám (3 roky jsem používal denně, teď je od 07/11 offline), první přístroj bez problémů i signál, v době předraženého vytáčeného připojení od telekomu to bylo za ty peníze paráda, protáhl jsem dialupem za jeden měsíc 14GB (linka 160 kbps), za 216 Kč/měsíc, 500 Kč za telefon s kterým se dá i volat, klasické sluchátko a tlačítková klávesnice na tři tužkové baterie, takže i mobilní na cca 5 h provozu.
  Po vypršení 24 měsíců mi volá chlapík z ufona, že mají nový rychlý fofr internet, jako dobrý zákazník mi nabídl slevu z 390 Kč na 290 Kč za fofr internet, plus nový CDMA zařízení za 500 Kč, podepsal jsem tedy vyšší rychlost opět na 2 roky. Po skončení příjmů 07/10 jsem se ptal přímo v Praze na možnost přerušení poskytování služeb, asi na tři měsíce. S tím že se mi o tuto dobu prodlouží závazek. Nic takového nejde. Po třech nezaplacených měsících mi přišlo pár výzev od b4inkaso, to jsem uhradil.
  Od této doby nabízím i HW i smlouvu na různých bazarech a forech, zájem není. Další tři měsíce se postup opakoval. Přivýdělek jsem nesehnal a na zaplacení nemám.
  Teď mi přišel poslední (10.10.2011) dopis s pokutou 2000 Kč za vypovězení smlouvy z jejich strany z důvodu 3 měsíců neplacení za nevyužívané služby + doplatek do dubna 2012. Nebo si objednám ufon internet na 24 měsíců (mimochodem na eshopu mají všechny smlouvy na 12 měsíců) za plnou cenu 390 Kč a zapomenou na pokutu a doplacení závazku. To jsou praktiky zločince – cítím se donucován. Máte někdo tušení zda je to stále český podnik ? Mám pocit že teď je to obrat o 360°.

Napsat komentář

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>