Tipy a triky pro Windows Mobile, 2.díl

Tento díl bude tak trochu monotematický. V minulém díle jsem nakousnul možnost změny parametrů vyzvánění pomocí úpravy XML souboru a dneska se podíváme na tyto úpravy a možnosti zblízka. Potenciál těchto úprav je docela velký, a tak rozebereme všechny podstatné atributy tak, abyste si mohli zvuky či LED signalizaci nebo vibrace upravit k obrazu svému. Není to sice lék na úplně všechny vaše požadavky, ty se opravdu dají řešit jen programově, ale i tak lze touto jednoduchou cestou způsob vyzvánění zásadně ovlivnit a změnit.

Kde je zakopán pes
Chování telefonu, resp. vyzvánění u příchozího hovoru, SMS či zvuk upomínky lze ovlivnit pomocí tzv. skriptů, které definují způsob vyzvánění, blikání LEDky, vibrace i hlasitost a také definují počet opakování, délku prodlev mezi nimi a jiné atributy. Můžete tak například nastavit, že příchozí zpráva bude oznámena zvukem tvajícím 10 vteřin, pak zavibrovat, zahrát zvuk ještě jednou na 5 vteřin a konec. Tyto skripty jsou uloženy v registrech Windows a tam se také dají změnit. Problém je ale v tom, že po znovunačtení profilu, například po změně z Normal na Potichu atd., jsou tyto skripty opět nahrazeny původními hodnotami a změny, které jste provedli jsou ty tam. Tak to funguje u WM2003, ale u WM2005 jsou již tyto údaje načítány jen ze speciálních souborů XML, a údaje v registrech pak slouží zřejmě jen jako výchozí hodnoty spolu se soubory z ROM. To, že tyto údaje v registrech nejsou persistentní a jsou přepsány výchozími hodnotami, bylo na mnoha fórech probíráno a bylo jednou ze zásadních překážek k plnohodnotnému použití takovýchto úprav. Nyní je to již vyřešeno, jen přímá modifikace XML souborů popisujících jednotlivé profily tento problém řeší.

Opakování, matka moudrosti
Nejprve opět připomenu, že pro úspěšné provedení většiny zde uvedených změn, je nutné mít přístroj takzvaně “odemčený” proti tzv. neautorizovanym zásahům. Návod jak přístroj tohoto omezení zbavit najdete například zde.
Potřebovat také budeme nějaký textový editor, ať už na počítači či v telefonu. Budeme upravovat soubor, který se nachází v adresáři “\Application Data\Profiles”. Zde najdeme několik souborů s příponou XML podle toho, kolik máte takzvaných aktivních profilů, tedy těch, které jste již alespoň jednou jako profil nastavili. Pokud tedy přepínáte jen mezi profilem Normal a Silent, budou zde jen soubory Normal.prof.xml a Silent.prof.xml. Jako příklad budeme editovat pouze soubor Normal.prof.xml tedy ten, který přísluší profilu Normal.

Tyto xml soubory jsou nastaveny jako skryté a systémové a tudíž musíte mít zapnutou volbu zobrazení takovýchto souborů abyste je vůbec viděli. Na závěr editace nezapoměňte změny před uzavřením souboru uložit a ujistěte se, že po uložení souboru, prostě po provedení změn, má soubor stále nastaveny příznaky skrytý a systémový (-ahs). Pokud ne, tak je nastavte, jinak nebude možno profil načíst a nebudete jej moci aktivovat, dokud nebude mít ony příznaky nastaveny. Nakonec restartujte telefon, možná je dostačující obměna profilu (napr. na Silent a zpět na Normal) ale pro jistotu.
Pokud se vám přeci jenom něco se souborem stane, profil nebude možno načíst či nastane jiná chyba, není třeba se obávat. Stačí tento soubor (např. Normal.prof.xml) prostě smazat, přepnout mezi profily či restartovat telefon, a soubor se znovu vytvoří s továrními hodnotami.

Jdeme na věc
Otevřete soubor Nomal.prof.xml pro editaci. Skripty, popisující chování vyzvánění, jsou definovány položkou name=”Script” pod položkou characteristic type=”Registry”, kromě skriptu popisujícího vyzvánění u příchozího hovoru tzv. Ring.
Ten je nutno změnit v položce name=”RingTypeAll” pod položkou characteristic type=”Sounds”.
Pod položkou (myšleno vnořeno do ní jako pod-položka) characteristic type=”Registry” najdeme položky characteristic type=”Ring” , characteristic type=”Alarm” a characteristic type=”Notification”.
U položky Alarm resp. Notification najdeme kýženou podpoložku Script, jejíž změnou docílíme změny parametrů systémového alarmu resp. zvuků oznámení zpráv. Všimněte si, že u položky Ring, tj. vyzvánění, není podpoložka Script (parametry je nutno měnit, jak jsem již výše uvedl, v položce RingTypeAll, která tak zastává funkci položky Script). Zajímavé je, že pokud zde položku Script ručně přidáte, není již možno profil načíst dokud ji zase nesmažete. Z toho vyplývá, že změnit parametry vyzvánění je možno jen v položce RingTypeAll. Většina z vás bude asi nejčastější měnit právě položku RingTypeAll tj. vyzvánění a položku Notification tj. oznámení SMS apod.
Původní hodnoty skriptů vypadají například takto:
– “apw3r” pro RingTypeAll
– “p” pro Notification

Jejich změnou je možno docílit různého chování, stejně jako mnoho naprosto šílených až nepoužitelných variant. Jen nezapomeňte, že jde opravdu o skripty, tedy jakýsi předpis či postup, a pořadí jednotlivých volitelných parametrů je určující a důležité.

Možností je mnoho
Než se dostaneme k několika příkladům, které jsou vždy lepší než dlouhosáhlé poučky a vysvětlování, nabízím vám přehled všech dostupných parametrů, které můžete při tvorbě skriptů využívat, společně s krátkým popisem a vysvětlením, k čemu jsou určeny a jak fungují.
Některé parametry mají ještě doplňující údaj, zde naznačeno jako [n], což znamená n-krát nebo n-vteřin, podle parametru.
– a – označováno jako aktivace, ale zejména pro použití s parametrem “r” jako označení prvního (počátečního) bodu smyčky(opakování)
– p – přehrání zvuku, po jeho přehrání pokračuje vykonávání skriptu dále
– r – opakování, označení druhého (koncového) bodu, od tohoto bodu bude celá sekvence opakována, buď stále od parametru “a” nebo po určitou dobu (viz parametr “t” níže)
– c[n] – zvýšení hlasitosti zvuku v procentech(?) z maximální hlasitosti. Tady mám trochu pochybnosti a tak bude možná nutno trochu experimentovat. Jako výchozí se doporučuje hodnota 50 a 150 by mělo znamenat automaticky vzrůstající hlasitost. Mrkněte také na příklady níže.
– f[n] – rozblikání či vypnutí LEDky (1=zapnout 0=vypnout)
– v[n] – vibrace po zadanou dobu, (0 by mělo znamenat vibruj pořád, ale jinde se uvádí že je to nejkratší vibrace, musíte vyzkoušet) ,
– w[n] – čekání (nicnedělání) po zadanou dobu po níž teprve skript pokračuje ve vykonávání dále
– t[n] – čas trvání(opakování) zvuku (jak dlouho je přehráván) či sekvence parametrů, můsí být zadán i parametr “r” jako koncový bod sekvence (smyčka od “t” do nejbližšího “r”)

Příklady táhnou
Pro lepší pochopení a taky inspiraci nabízím teď několik příkladů, které ukazují celou škálu možností a sílu těchto skriptů. Pravda, zdaleka jsem je nezkoušel všechny, ale okometricky si troufám tvrdit, že jsou v pořádku.

“ap” – přehraje zvuk jen jednou
“apr” – hraje stále dokola, žádné vibrace, žádná prodleva (pauza)
“apw3r” – zvuk, 3 vteřiny pauza, opakováno neustále od začátku
“av3w3r” – vibrace 3 vteřiny, pauza 3 vteřiny, opakováno neustále od začátku
“av0pw3r” – vibrace a zvuk, pauza 3 vteřiny, opakováno neustále od začátku
“af1w60f0” – zapne blikání LED a po 60 vteřinách zase vypne, žádný zvuk ani vibrace
“v3w3apw3r” – vibrace 3 vteřiny, pauza 3 vteřiny, pak stále opakuje zvuk s 3.sekundovou pauzou mezi opakovaními
“c50apw3c150r” – nastavení nízké hlasitosti, přehrávaní zvuku s 3.sekundovou pauzou mezi opakovaními a vzrůstající hlasitostí
“c50apv3w3c150r” – stejné jako předchozí ale s vibracema
“ac33pc67pc100p” – toto by mělo nastavit hlasitost na 33%, zahrát zvuk, hlasitost na 67%, zvuk, hlasitost na 100%, zvuk, konec
“t40pr” – opakuje zvuk po dobu 40-ti vteřin
“t20pw2r” – opakuje zvuk po dobu 20-ti vteřin s 2.sekundovou pauzou na konci zvuku
“t20pw2rc150t30pw3pr” – opakuje zvuk 20 vteřin s 2.sekundovou pauzou na konci zvuku, zvýší hlasitost (vzrůstající), pak opakuje zvuk 30 vteřin 3.sekundovou pauzou na konci zvuku

Závěrečná, ale důležitá
Uvědomte si, že jde opravdu o skripty, tedy jakýsi postup práce a pořadí parametrů je důležité. Skript “apw3r” a “aprw3” dávají odlišné výsledky. Skript apw3r hraje zvuk stále dokola s 3.vteřinovou pauzou na konci zvuku. Kdežto aprw3 bude hrát zvuk bez jakékoliv pauzy stále dokola (od “a” do “r”) a parametr “w3” bude zcela ignorován, je mimo smyčku a-r a nemá žádný vliv.

U skriptu pro zprávu SMS se také můžete lehce zacyklit, protože například skript “av1pr” bude vibrovat a hrát dokud uživatel např. hovor nepřijme, ale u SMS, kdy jde o tzv. jednorázovou akci (oznámení), se skript a tedy i zvuk s vibracema nikdy nezastaví, a pomůže jen restart telefonu. Proto byste se měli u SMS vyvarovat skriptům, které obsahují smyčku a-r, ale použít maximálně jen t-r cyklus nebo žádný.

Také si pamatujte, že pokud změníte nastavení profilu pomocí volby Nastavení v telefonu tj. Nastavení -> Profily a zde například změníte hlasitost vyzvánění nebo jeho typ (např. na vzrůstající) bude systémem přepsán odpovídající záznam v daném XML souboru. Proto si jej po modifikacích někam zazálohujte nebo alespoň poznamenejte daný skript.

Já osobně nemám nijak velkou potřebu nastavovat si šílené kombinace vyzvánění mám jen nastaveno “apw1r”, což je standardní skript jen pauza na konci zvuku je zmenšená na 1 vteřinu. Věřím ale, že pro někoho je právě tato možnost, tedy libovolně si upravit způsob vyzvánění či ohlašování zpráv důležitá a vítaná. Ať už patříte na jednu či na druhou stranu barikády věřim, že vám všem bude ku prospěchu a nebo vám minimálně “rozšíří obzory”.
Hodně zdaru v eperimentování.

25 komentářů Tipy a triky pro Windows Mobile, 2.díl

 • tomas

  je to super, ale zeditovaný soubor ztratí při nahrávání do telefonu příznak “systémový” a pak nejde daný profil vůbec aktivovat. Nedaří se mi ani změnit tento parametr přímo v telefonu. Chová se to přesně jak popisuje kuba z 19.12.2006. telefon mám HTC S710 vox a nahrávám přes ActiveSync 4.5.0
  Jinak článek hodnotím velice kladně, jen houšť.

 • ringo7

  Ahojte. Poradí mi niekto? Ja totižto nijako neviem nájsť adresár ?\Application Data\Profiles?, alebo jednoducho neviem kde treba zapnúť zobrazovanie skrytých súborov, mám ASUS P750. Mám v nej aj Total commander no nijako sa k tým súborom neviem dostať. Pokiaľ by sa našiel niekto kto poradí, tak veľmi pekne prosím, odpoved na email. Vdaka

 • Petr

  Ahoj.ky lidi moc pěkńy článek ale mám velký problém xD … nemůžu najít vve složce “applications data” … složku “Profiles”

  mám WM6.1 …

 • Tak asi nebudeš mít Smartphone ale PocketPC. Máš dotykový displej? Pokud ano, máš PocketPC…

 • Veronika

  Dobrý den chtěla bych se zeptat, mám telefon HTC S710, dal mi ho kamarád, jenom by se chtěla zeptat jak se označuje více souborů na telefonu, než vše kopírovat, je to zdlouhavé.A ještě, vím že se tu psalo,že zvuk při zahájení hovoru nejde vypnout, ale fakt to nejde?:-D

Napsat komentář

Můžete použít tyto HTML tagy

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>