Meteoservis WM 1.80 – vylepšená integrace a další novinky

Nová verze této freeware aplikace pro sledování a předpověď počasí je tentokrát zaměřená zejména na integraci do jiných, často oblíbených, aplikací či pluginů. Stávající integrace byla vylepšena, podpora pro jiné aplikace byla přidána. Kromě toho je zde ale ještě několik menších změn a také nová podporovaná místa tj. lokace pro předpověď – například Kunovice, Liberec a další pro Slovensko.


Pro ty, kdo vůbec netuší co Meteoservis WM je, je zde odkaz na oficiální stránky projektu, kde se lze o této freeware aplikace pro Windows Mobile vše dozvědět a taky si ji stáhnout. Ostatní nechť čtou klidně dále…

Jak jsem již v úvodu zmínil, hlavní náplní nové verze je zcela přepracovaná podpora a integrace oblíbených aplikací či pluginů jako je např. klasický Today (obrazovka Dnes), Windows Mobile 6.5 Titanium plugin, odemykátko S2U2, Manila 2D tj. TouchFlo plugin a třeba i oblíbený SPB Mobile Shell. Kromě toho je přepracován tzv. obecný export dat z Meteoservisu (dále jako Datový server). K tomu všemu se za chvíli dostaneme, ale nejprve bych rád představil pár drobných, často kosmetických, změn a další novinky v této verzi.

Časové údaje, informace pod grafem, nové volby
Kromě změny dialogu “O Aplikaci” si jistě v nové verzi všimnete změn v zobrazení časových údajů. Informace o poslední aktualizaci (jak hlavních tak radarových dat) je nyní zobrazena slovně a nikoliv klasickým časovým údajem jako dosud. Na první pohled je tak patrné, kdy naposledy aktualizace proběhla. Tato informace je nově přidaná i na panel s grafem a to rovněž z důvodů rychlého přehledu o stavu dat a tedy i grafu dle nich zobrazeného.
Změnil se i význam údaje o příští automatické aktualizaci. Dosud uvedený časový údaj “Další aktualizace” představoval čas, kdy by měla být nová data dostupná a tedy připravena k aktualizaci. Nově je zobrazen skutečný čas, na který je “Příští aktualizace” naplánována a kdy se tedy skutečně aplikace pokusí nová data stáhnout.
Z těchto důvodů byla zrušena volba v dialogu Možnosti -> Zobrazování -> “Upozornění na aktuálnost dat”, která je nyní bezpředmětná a v případě zpoždění dat bylo toto upozornění spíše otravné. Nově však zde byla přidaná možnost “Upozornění pokud je aktivní roaming”. Je-li tato volba zapnuta (což je výchozí nastavení), upozorní vás aplikace na skutečnost, že jste mimo domácí síť (tedy v roamingu, v zahraničí) před započetím manuální aktualizace dat. Obdobné nastavení pro automatické aktualizace najdete, jak jistě víte, v nezměněném dialogu Možnosti -> Aktualizace dat.

Meteoservis Meteoservis
Meteoservis Meteoservis

Nové lokace (místa) pro předpověď
Jednání o větším pokrytí ČR a tedy více dostupných míst pro předpověď počasí jsou stále ještě v jednání a momentálně neumím ani odhadnou, kdy a jak to celé dopadne. Ale už nyní se mi podařilo s aktuálním poskytovatelem rozšířit nabídku o (bohužel jen) pár nových lokací. V ČR jde o Kunovice (kód: LKKU) a konečně i Liberec (LKLB). Pro Slovensko přibylo pět nových lokací: Žilina (LZZI), Humenné (LZKC), Lučenec (LZLU), Prievidza (LZPE) a Nitra (LZNI). Tyto nová místa byla přidána do seznamu lokací. Jen upozorňuji, že proto bude vaše aktuální nastavení (vlastní název místa a kompenzace) po instalaci verze 1.80 přepsáno na původní hodnoty. Uživatelé verze pro Smartphone mohou tyto nové lokace využívat také, jen si je musí pomocí dialogu Možnosti -> “Správa míst” sami ručně do seznamu přidat.

Integrace dat Meteoservisu do jiných aplikací a pluginů
Meteoservis
Jak jsem už zmínil, toto je hlavní změnou či vylepšením této nové verze. Už stávající aplikace (do verze 1.70) integraci do několika jiných aplikací zahrnovala. Nová verze ji ale dále vylepšuje a přidává i další možnosti. V další části si postupně probereme jednotlivé možnosti integrace, nyní něco obecně platného.
Nově jsou veškeré volby a nastavení sjednoceny pod nabídkou menu Možnosti -> Integrace a navazujících dialogů (dle aplikace). K dipozici je samozřejmě integrace jen pro ty aplikace/pluginy, které jsou ve vašem zařízení nainstalovány. Aktivováno může být současně i několik různých integrací, např. jak pro obrazovku Dnes tak i pro S2U2 současně atp. Vzhled všech dialogů pro nastavení integrace do jednotlivých aplikací je prakticky totožný a vždy nabízí tlačítko pro její aktivaci/deaktivaci a dále pak (až na výjimky) výběr z režimu zobrazení Detailní nebo Kompaktní, plus eventuální další možnosti, které se u nastavení jednotlivých aplikací liší. Z důvodu centralizace všech nastavení byly některé, dosud dostupné, volby přesunuty z jiných dialogů nastavení sem. Např. v Systémovém nastavení již není volba pro zapnutí a aktivaci Today pluginu, jelikož je nově dostupná v Možnosti -> Integrace -> “Obrazovka Dnes”.

Integrace – Obrazovka Dnes (Today plugin)
Toto možnost již v Meteoservisu byla i dříve. Nová verze ale zobrazení počasí prostřednictvím klasického Today pluginu dále vylepšuje. Na obrazovce Dnes tak může být nyní počasí zobrazeno jako předpověď na následující období v klasických 3-hodinových intervalech (jako dosud) a nebo volitelně také po dnech. Vždy formou ikon společně s informacemi o teplotě – v případě zobrazení pod dnech je uvedená maximální denní a minimální noční teplota. Samotný plugin je instalován do systému během instalace aplikace a je tedy ihned dostupný. V případě problémů však restartujte zařízení nebo vypněte a znovu zapněte tuto integraci.

Meteoservis Meteoservis

Integrace – Titanium plugin (WM 6.5 ‘Windows Default’ CHome plugin)
I tato možnost již v Meteoservisu existovala dříve, byla ale poměrně skrytá a aktivaci této funkce zajišťovala externí aplikace, jak je popsáno v tomto starším článku. Nyní je již tato integrace formou panelu pro Titanium plugin plně součástí Meteoservisu a navíc je rozšířená o nové možnosti. Ve ‘sbalené’ formě je zobrazen jen (nově volitelný) titulek nebo také nově i předpověď formou ikony společně s údajem o teplotě. Detailní informace jsou vždy zobrazeny až po aktivaci tohoto panelu a to buď v klasických 3-hodinových intervalech a nebo volitelně také po dnech. Rozložení prvků v tomto panelu je definováno ve dvou souborech: Meteoservis1.plg a Meteoservis2.plg. Jejich změnou lze rozložení údajů a ikon upravovat. Mějte však na paměti to, že vždy je nejprve nutno tuto integraci deaktivovat, pak upravit patřičný .plg soubor a nakonec opět integraci zapnout. Mimochodem, úpravu těchto souborů doporučuji jen opravdu zkušeným uživatelům.

Meteoservis Meteoservis
Meteoservis Meteoservis

Integrace – aplikace S2U2 (Slide 2 Unlock)
A do třetice všeho dobrého a již existujícího tu máme integraci do známé zamykací aplikace S2U2. I tato možnost již k dispozici byla, ale opět došlo k vylepšení a nápravě několika nedostatků. Bylo dost uživatelů, kteří si v diskuzním fóru stěžovali na nefunkčnost integrace. To bylo dáno nesprávným uložením informace o instalačním adresáři aplikace S2U2, takže Meteoservis nebyl schopen správně určit cílový adresář pro integraci. Vše bylo nyní přepracováno a mělo by bez problémů fungovat. Na hlavní obrazovce aplikace S2U2 (tzv. Unlock screen) je v dolní části zobrazena aktuální předpověď formou ikony (malá nebo velká) společně s údajem o teplotě – buď klasický 3-hodinový údaj a nebo na celý den.

Meteoservis Meteoservis

Integrace – HTC TouchFlo plugin (Manila 2D)
Integrace pro tento oblíbený a často používaný plugin (zejména na HTC strojích) je novinkou této verze. Jakmile je integrace aktivní, záložka ‘Počasí’ tohoto pluginu poté zobrazuje všechny informace o počasí prostřednictvím dat Meteoservisu. Zobrazena je vždy předpověď na následující 3-hodinové období a dále pak (podle volby) po dnech nebo detailně – po 3 hodinách. Předpokladem je samozřejmě mít aktivní plugin ‘TouchFlo’ (nebo TouchFlo 2D resp, Manila 2D), což lze zapnout v nastavení obrazovky Dnes v systému – podobně jako každý jiný Today plugin. A teď se možná někteří ptáte, proč není podpora pro TouchFlo 3D resp. HTC Sense. Důvod je bohužel zcela prozaický – protože je to takžka nemožné. Bohužel, z nějakého mně neznámého důvodu, HTC změnila formát, typ i místo pro data o počasí u TouchFlo 3D i Sense prostředí. V těchto pluginech jsou data uložená v exkluzivně otevřené databázi tj. souboru forecast_cache.db. Soubor nelze bez ukončení TouchFlo 3D rozhraní ani otevřít a i tak je databáze šifrovaná – kuh. Takže integrace je zde prakticky nemožná a neustálé ukončování a zapínání celého TouchFlo 3D se mi nejeví optimální už vůbec. Bohužel ani neexistuje nějaký popsaný způsob, jak vytvořit novou ‘záložku’ pro TouchFlo – vše si nechává HTC jen pro sebe. Takže bohužel, proto nejsou novější verze TouchFlo podporovány a pokud by někdo věděl jak na to (nemyslím teď klepy typu “někde jsem viděl že…”) ať se mi ozve.

Meteoservis Meteoservis

Integrace – SPB Mobile Shell (verze 3.x)
Novinkou je i integrace dat Meteoservisu do tohoto povedeného a velmi často používaného alternativního uživatelského rozhraní pro Windows Mobile. Mobile Shell od společnosti SPB je komplexní náhrada standardního prostředí a navíc je plně lokalizovaná i do češtiny. Více informací najdete například zde. I když to s touto integrací zpočátku vypadalo nedobře, nakonec se věc zdařila, datový formát jsem rozluštil, a integrace je plně funkční a zcela bezproblémová. Jakmile je integrace aktivní, zobrazuje standardní miniaplikace (widget) ‘Počasí’ všechny informace o počasí a předpověď prostřednictvím dat Meteoservisu. Záložka ‘Předpověď počasí’ zobrazuje vždy počasí po dnech a detaily pro ráno/den/večer/noc. Záložka ‘Aktuální počasí’ ale zobrazuje detailní předpověď pro nejbližší 3 hodinové období – nikoliv tedy aktuální stav počasí. Pokud se někomu nelíbí, že záložka nese název ‘Aktuální počasí’ ale toto vlastně nezobrazuje, může si ručně upravit tento titulek přímo v souboru SpbMobileShell.txt, který najdete ve složce, kde je Mobile Shell instalován. Zde vyhledejte klíč s názvem “Current Conditions” a český ekvivalent za znakem ‘|’ změňte třeba na “Detailní předpověď”.
Tím, že je integrace provedena přímo do standardní miniaplikace (widgetu) Počasí, je předpověď z Meteoservisu zobrazena na všech místech kde je tato miniaplikace využita, tedy například i v kalendáři – pokud je povoleno atd. Prostě totální integrace.

Meteoservis Meteoservis
Meteoservis Meteoservis

Datový server – obecná integrace pro jiné aplikace
Závěrem zmíním ještě ještě jednu novinku, i když je novinkou jen tak napůl, jelikož částečně tato funkce v Meteoservisu fungovala i dosud. Tou funkcí je tzv. datový server, tedy něco jako obecný export dat pro použití v jiných aplikacích. Datový server tedy průběžně exportuje data pro využití v jiných aplikacích a ty pak mohou zobrazovat údaje o počasí z Meteoservisu. Je-li datový server aktivován, jsou předpovědní data Meteoservisu (časy, teploty a další údaje o počasí, ale i ikony a radarové snímky) dostupné pro jiné aplikace, které je tak mohou využít k zobrazení počasí. Ve zkratce: ikony jsou exportovány do složky \Meteoservis\Data\Icon?.png, radarové snímky najdete ve \Meteoservis\Img\radar?.gif. Ostatní údaje jsou uloženy v registru na HKCU\Software\SoftImage\Meteoservis\Extern (a podvětvích). V případě zájmu o integraci do jiné aplikace či dotazu k funkci datového serveru mne prosím kontaktujte. Tato funkce a hlavně její využití je určeno spíše pro zkušené uživatele či vývojáře. Osobně s využitím této funkce provozuju své grafické rozhraní(skin) založené na aplikaci WisBar Advance Desktop včetně informací o počasí – viz následující obrázky jako ukázka využití.

Meteoservis Meteoservis

A jsme na konci …
Tak to je dneska všechno. Snad vám nové možnosti přijdou k duhu a budou se vám libit a řady spokojených uživatelů Meteoservisu se budou opět rozrůstat.
Nový Meteoservis WM 1.80 můžete stahovat ze stránek produktu.

Přidejte se: Fanklub uživatelů a příznivců aplikace Meteoservis WM

1 komentář Meteoservis WM 1.80 – vylepšená integrace a další novinky