Pomoc nevidomým

To, že nevidomí mají mnohem složitější a život než my, kteří svým zrakem denně registrujeme vše kolem sebe, je myslím všem známo. Bohužel i můj syn je jedním z těch, kteří tento dar přírody, pro nás ostatní tak běžný, nedostali a je tak od narození úplně nevidomý a nikdy neuvidí, jak je svět kolem krásný. Již několik let, co syn navštěvuje základní školu pro nevidomé v Opavě, pravidelně přispívám já i mí přátelé drobnými dary a finančními částkami této škole, zejména na oddychové a sportovní aktivity, ať už školní nebo mimo ni. Každoročně tak škole věnujeme pár tisíc korun, formou sponzorského daru.

I když je škola financována krajem resp. státem, stále není dostatek financí na mnohdy základní vybavení či pomůcky, jako napřiklad CD přehrávače, tvarovací hmoty pro hmatovou výuku či na mikulášské dárečky pro děti atd. atd. Stále jsou tu děti, jejichž rodiče nemají na spolufinancování ozdravných pobytů v přírodě, výlety a jiné aktivity, a tak pro tyto děti je jedinou nadějí, jak se zapojit do běžného života, čekat na pomoc dárců či sponzorů školy.

Příjem od takovýchto dárců tvoří nezanedbatelnou a často zásadní částku pro financování různých aktivit školy a pro obnovu či rozšiřování vybavení.
Nyní i vy můžete, alespoň trošku, přispět k tomu, aby se finanční situace školy zlepšila a její děti nemusely svoje sny jen tak snít. Přispějte 50 korun a nebo můžete darovat třeba jen pár drobných, co vás tíží v kapse. I tak bude váš nezištný dar oceněn. Předem všem kdo přispěli děkuji.